loading...
loading...
loading...

CitySmart Hệ Thống Giáo Dục Quốc Tế Cho Trẻ Em

0 votes
Lưu loát là khả năng nói (và hiểu) tiếng Anh một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không cần phải dịch ra ngôn ngữ mẹ đẻ. Lưu loát nghĩa là bạn có thể giao tiếp dễ dàng với một người thông thạo, họ dễ dàng hiểu ý bạn nói và bạn cũng dễ dàng hiểu họ. Nhiều bạn chia sẻ mỗi ngày vào đây đọc đã giúp bạn tự học, hoàn thiện bản thân và thiết kế một cuộc sống chất lượng hơn. Giáo dục kĩ năng sống phải đạt được ở mỗi tiết học, mỗi bài học, mỗi môn học, trong từng hoạt động của h
asked 6 days ago by Ezra24620141 (700 points)

Please log in or register to answer this question.

...